top of page
  • รูปภาพนักเขียนVarakorn Wimuttichai

ตำแหน่งและจำนวนสุสานมุสลิม (กุโบ) ในกรุงเทพมหานคร


ผลิตโดย

โครงการคนเมือง 4.0: การจัดการหลังความตายในวิถีเมือง – ร่าง (ศพ) ความทรงจำบนความเหลื่อมล้ำ

X คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ UDDC

แผนงานคนไทย 4.0 ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น
  • รูปภาพนักเขียนVarakorn Wimuttichai

ตำแหน่งและจำนวนสุสานจีน (ฮวงซุ้ย) ในกรุงเทพมหานคร


ผลิตโดย

โครงการคนเมือง 4.0: การจัดการหลังความตายในวิถีเมือง – ร่าง (ศพ) ความทรงจำบนความเหลื่อมล้ำ

X คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ UDDC

แผนงานคนไทย 4.0 ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น
1
2
bottom of page