top of page
  • รูปภาพนักเขียนVarakorn Wimuttichai

Muslim cemetery (Kubor) in Bangkok

ตำแหน่งและจำนวนสุสานมุสลิม (กุโบ) ในกรุงเทพมหานคร


ผลิตโดย

โครงการคนเมือง 4.0: การจัดการหลังความตายในวิถีเมือง – ร่าง (ศพ) ความทรงจำบนความเหลื่อมล้ำ

X คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ UDDC

แผนงานคนไทย 4.0 ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page